Munkatások

Milyen esetekben nem is olyan szexi a katázás?

Kata és a munkaviszony kapcsolata

Kata 2013-ban lépett be a vállalkozók életébe, hogy aztán fenekestől forgassa fel azt. Kata szexi, úgyhogy szépen lassan egyre többeknek csavarta el a fejét. Viszont Katában több van, mint ami a felszínen látszik, veszélyes is tud lenni és ha nem vigyázunk vele, könnyen megégethetjük magunkat.

Na de komolyra fordítva a szót, tényként kezelhetjük, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adóját választó vállalkozók egyre többen vannak, számukat viszont legtöbben csak tág keretek között próbálják meghatározni és 300–400 ezer közé teszik azok számát akik ezt az adózási módot választották. Nemrégiben megjelent azonban egy ennél is pontosabb becslésre történő próbálkozás, ami szerint az államháztartási bevételi adatokból valamint a szamlazz.hu által végzett felmérés alapján kiszámolt átlagos adóösszeg hányadából a pontos szám, egy az előzőnél sokkal szűkebb sávba, 367–368 ezer közé volt tehető 2019 decemberében.

A KATA népszerűségét a vállalkozók oldaláról annak köszönheti, hogy adminisztrációja jóval egyszerűbb, mint egy hagymányos vállalkozásé, adóterhelése kiszámítható és kiegyensúlyozott, vagy egyeseknek elképesztően alacsony adóterhelést jelent.

Vonzereje azonban nemcsak ebben rejlik. Bár erről nyíltan kevesen beszélnek, mégis megfigyelhető trend, hogy egy korábban munkáltatói szerepkörben feltűnő megbízó, korábbi alkalmazottját újracsomagolva, immár KATA-s alvállalkozóként veszi igénybe. Aki enged enged a csábításnak, az előfordulhat, hogy a rövidtávú előnyökért később súlyos árat fizet. (Gyorsan tegyük hozzá, hogy egyébként ezt a trendet nem feltétlenül fehérgalléros adótervezési technikák stimulálják. Az egyre lazább munkakapcsolat, az otthoni munkavégzés, a “freelancerség”, a szabadabb munkavégzés abszolút Y-, Z generációs munkapiaci sajátosság, sőt elvárás is egyúttal, amihez ez a vállalkozási forma tökéletesen illeszthető)

Egyre többen hangoztatják — amit az adóhatóság sem nagyon titkol — hogy idén megkezdődik a KATA vállalkozások átfogó ellenőrzése. Egy ilyen ellenőrzés során pedig az egyik fő szempont amit az adóhatóság vizsgál, az a megbízó és vállalkozó közötti viszony, amivel el is érkeztünk a cikk központi témájához, a megbízási illetve vállalkozási jogviszonynak a munkaviszonytól való elhatárolásához.A Nav is mostmár odacsap

Azt, hogy milyen esetekben beszélhetünk illetve pontosabban a másik oldalról megközelítve, mikor nem beszélhetünk leplezett munkaviszonyról, azt maga a KATA törvény mondja meg. Mielőtt ezekre az esetekre kitérnénk, fontos még egy szabályt megemlíteni. A jogszabály szerint azok az — egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély és nem a kisadózó vállalkozás — adózók , akik egy naptári évben ugyanazon kisadózó vállalkozásnak egymillió forintot meghaladó összegben juttattak bevételt, kötelesek az adóhatóság részére ezekről az adózókról és a juttatott összegről adatot szolgáltatni.

Amennyiben az adóhatóság egy kisadózónál ellenőrzést végez, úgy a törvény szerint vélelmezi azt is, hogy a KATA-s és az adatszolgáltatásra kötelezett társaság között valójában munkaviszony jött létre.

A törvény lehetővé teszi, hogy ezt a vélelmet megdöntsék. Hét olyan feltételt sorol fel a jogalkotó, melyből legalább kettőnek kell fennállni ahhoz, hogy a vélelem ténylegesen megdőljön. Ez a szám azonban nincs kőbe vésve, ez a szükséges minimum, a minősítés azonban esetről esetre eltérhet. Nézzük ezeket a feltételeket.

1. SZEMÉLYES MUNKAVÉGZÉS

Az első feltétel, hogy megmeneküljünk a munkaviszonyként való minősítéstől, ha kisadózóként lehetőségünk volt arra, hogy a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezhettük, azaz például igénybe vehettünk alvállalkozót.

A munkaviszony egyik lényeges eleme, hogy a munkavállaló a tevékenységét személyesen köteles végezni, nem teheti meg azt, hogyha épp kedve úgy tartja vagy mert a napi feladat elvégzéséhez nem rendelkezik a szükséges ismerettel illetve bármilyen más okból munkahelyére helyettest küldjön maga helyett.

Nem elég azonban, hogy ez a megkötött szerződésben le legyen írva, a lehetőségnek ténylegesnek kell lennie, ha ugyanis az eset körülményeiből arra lehet következtetni, hogy erre valójában a vállalkozónak nem volt lehetősége, a feltétel nem teljesül. Könnyebb a helyzetünk, ha igazolni tudjuk, hogy a tevékenység végzéséhez ténylegesen igénybe is vettük más közreműködését.

2. A BEVÉTEL FELE NEM EGY PARTNERTŐL

A törvény úgy fogalmaz, hogy a vélelem megdöntésének másik feltétele az lehet, ha a kisadózó bevételének 50 százaléka nem ugyanazon és a fent is említett, bejelentésre kötelezett adózótól származik. Nyilvánvaló, hogy a vállalkozónak is az az érdeke, hogy minél több ügyfele legyen és ne csak egy nagy partnerre alapozza megélhetését, azonban az élet nem ennyire szögletes, nem egyedülálló eset, hogy egy vállalkozó egy nagyobb és esetleg néhány kisebb partnert tud illetve szeretne csak kiszolgálni, anélkül egyébként, hogy munkaviszony leplezése lenne a cél.

3. UTASÍTÁS A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK MÓDJÁRA VONATKOZÓAN

Következő lehetséges feltétel, amivel az átminősítést elkerülhetjük, ha az adatszolgáltatásra köteles adózó, azaz az akitől egy évben egymillió forintnál nagyobb összegű megbízást adott, a tevékenység végzése tekintetében nem adhatott utasítást. A tevékenység végzésének módja jelen esetben azt jelenti, hogy a megbízó nem határozhatja meg, hogy a tevékenységet hol vagy hogyan végezzük vagy éppen mikor, tehát a megbízó nem határozhatja meg az ellátandó feladat akár legapróbb részletét is, hanem jogai e körben leginkább csak magára a feladat meghatározására korlátozódnak.

Létezhetnek persze olyan helyzetek, illetve speciális tevékenységek, amikor elkerülhetetlen, hogy a megbízónak legyen némi beleszólása a tevékenység végzésébe, de ha ezzel a vállalkozó elveszti önállóságát, az a feltétel nem teljesítését is jelenti egyben.

4. A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK HELYE

Ha a hely, ahol a vállalkozó a tevékenységét végzi a birtokában van, akkor szintén kipipálhat egy feltételt. A birtok nem egyenlő a tulajdonnal, tehát nem az kell, hogy az irodahelyiségnek vagy műhelynek stb. ahol tevékenységünket végezzük tulajdonosai legyünk, hanem inkább az, hogy annak helye a megbízó tevékenységi helyétől elkülönüljön. Ha például a fennálló jogviszony keretében folyamatosan vagy az esetek túlnyomó többségében a megbízónál fejtjük ki tevékenységünket, akkor azt nehezebb kimagyarázni, na nem mintha magyarázkodni kellene. Természetesen itt is elképzelhető, hogy ahol a tevékenységet végezzük nincs a birtokunkban, mégsem burkolt munkaviszonyban állunk. Vegyünk például egy légtechnikai rendszerek beüzemelésével foglalkozó szerelőt, aki egy nagyobb beruházás keretében a megbízója által megjelölt és nem saját birtokában lévő helyen fejti ki tevékenységét, melyért adott esetben díjazása meghaladja az egymillió forintot, mégsem mondjuk rá azt, hogy ő burkolt munkaviszonyban dolgozik megbízója részére.

5. A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

Ha a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket nem a „milliós megbízónk” bocsátotta rendelkezésünkre, akkor szintén megnyugodhatunk. Ha viszont bármilyen olyan tevékenységet végzünk amihez eszközhasználat társul — manapság már nehéz elképzelni olyat amihez ne kellene legalább egy számítógép — és ezeket az eszközöket megbízónktól kapjuk, azokat nem mi szolgáltatjuk, akkor viszont ismét a leplezett munkaviszony kérdése forog fent.

6. A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK RENDJE

Ha a tevékenység végzésének rendjét a vállalkozó maga határozhatja meg, akkor a feltétel teljesül. Ez alatt a kritérium alatt azt kell érteni, hogy a vállalkozónak a feladat elvégzésének adottsága mellett arra vonatkozóan nincsen semmilyen kötelezettsége, hogy azt mikor, milyen sorrendben, mennyi idő alatt végzi el. Ez utóbbi alól kivétel illetve megengedett dolog, hogy a tevékenység elvégzésére a felek határidőt szabnak. Megemlítendő még, hogy a vállalkozónak ne legyen megszabva, hogy meghatározott időpontban vagy időtartamban a megbízó rendelkezésre álljon, mivel ez egy olyan munkaviszonyra jellemző tulajdonság, ami a minősítés szempontjából ennek irányába tudja dönteni a mérleg nyelvét.

7. NEM FŐÁLLÁSÚ KATA

Végezetül a törvény a munkaviszony leplezettségét kizáró szempontként szabályozza azt, ha a kisadózó vállalkozás minden kisadózóként bejelentett tagja, illetve a kisadózó egyéni vállalkozó a naptári év egészében nem minősül főállású kisadózónak, azzal, hogy egyidejűleg fennálló egyéni vagy társas vállalkozói jogviszonnyal vagy heti 36 órát elérő, foglalkoztatással járó munkaviszonnyal rendelkezik, és naptári évi bevételének legalább 50 százalékát nem olyan személytől szerezte, akinél főállású egyéni vagy társas vállalkozási illetve munkaviszonnyal rendelkezik

Léteznek a fentieknél árnyaltabb, de akár nyilvánvalóbb különbségek, amelyek mentén a kétfajta jogviszony elhatárolható, azonban ezeket a jogszabály nem tartalmazza, így nekünk is erre kell szorítkoznunk.

Amennyiben az adóhatóság megállapítja azt, hogy a felek munkaviszonyt lepleztek, úgy annak hatása az, hogy az adózási következményeket a munkaviszonyra irányadó szabályok szerint kell megállapítani, azaz meg kell fizetni az eszerinti minősítés szerint elmaradt adókülönbözetet és járulékokat, valamint ezen felül bírságra is számíthatnak a felek.

Ahhoz tehát, hogy elkerüljünk egy esetleges összetűzést az adóhatósággal a fentiek szem előtt tartása szükséges, viszont ahogy említettem a bűvös kettes szám nem szentírás, a jogviszony minősítését minden esetben egyedileg, az eset összes körülményei, a megkötött szerződés és annak valódi tartalma alapján végzi el az adóhatóság.

Mindezek mellett pedig ha mégis a pengeélen táncolás mellett döntünk, fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy tényleg megéri?


Az eredeti cikk itt jelent meg és szerzője dr. Varga Balázs

158 megtekintés

Szolgáltatásaink

Tudásbázis

Információk

riport_logo_coloredpici.png
  • 53-medium-2-512
  • Black LinkedIn Icon
  • Facebook - Black Circle

© Riport Applications Kft.-nél nem ma kezdtük Budapesten vagyunk, ha gondolod gyere be hozzánk egy kávéra.

 

info@riport.co.hu az email címünk, ha bármilyen kérdésed van, írj nyugodtan. Ne feledd, vállalkozz szabadon, mi #melletedállunk.