Szolgáltatásaink

Tudásbázis

Információk

riport_logo_coloredpici.png
  • 53-medium-2-512
  • Black LinkedIn Icon
  • Facebook - Black Circle

© Riport Applications Kft.-nél nem ma kezdtük Budapesten vagyunk, ha gondolod gyere be hozzánk egy kávéra.

 

info@riport.co.hu az email címünk, ha bármilyen kérdésed van, írj nyugodtan. Ne feledd, vállalkozz szabadon, mi #mögöttedállunk.

 Általános szerződési feltételek 

- a R!PORT QUICK szolgáltatás felhasználói részére -

Utolsó frissítés - 2019-03-26

 

1. Bevezető 

 

Köszönjük, hogy a R!PORT QUICK szolgáltatást (a továbbiakban: “Szolgáltatás”) választotta! Szolgáltatásunk nyújtása során elsődleges szempontunk felhasználóink elégedettsége, kényelme és ami a legfontosabb, adatainak biztonsága. Ehhez azonban fontos, hogy Szolgáltatásunkat világos és érthető szabályok betartásával biztosítsuk, amely szabályokat ebben a dokumentumban rögzítünk.

A Szolgáltatás nyújtója a Riport Applications Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet), cégjegyzékszám: 01-09-982509, adószám: 23878149-2-41, képviseli: Kristó Zoltán  ügyvezető, a továbbiakban: “Szolgáltató”).

2. A Szolgáltatás ismertetése

A Szolgáltatás a www.quick.riport.co.hu weboldalon keresztül érhető el. Azért hoztuk létre a R!PORT QUICK szolgáltatást, hogy ezzel is megkönnyítsük a kis- és középvállalkozások életét, csökkentsük az adminisztratív terheket és könnyen áttekinthetővé tegyük a vállalkozás költségeit, a számlaiktatással kapcsolatos teendőket. A Szolgáltatással egy vállalkozás a beérkező számlái alapján akár valós időben is nyomonkövetheti kiadásait, azok státuszát, típus szerinti megoszlását, partnereit, kifizetéseit (számlaiktatás, számlanyilvántartás, költségkövetés) 

A Szolgáltatás az alábbi funkciókkal rendelkezik:

•        Számlaiktatás, és költségkategóriák kezelése

•        Idősoros dashboard a költségekkel

•        Számlakeresési funkciók

•        Kintlévőségek és havi költségbontás

•        Utalási csomagok kezelése

•        Korlátozott vagy korlátlan számlakép feltöltési lehetőség (kvikk) és adatrögzítési asszisztens

•        Könyvelési csomag letöltési lehetőség

•        Korlátlan cég és felhasználók 

•        API

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti funkciók igénybevétele és egyes jogosultsági szintek a előfizetés típusonként eltérhetnek, melyre az alábbiakban térünk ki.

3. A Szolgáltatás igénybevétele

A Szolgáltatás igénybevétele regisztrációhoz és bizonyos esetekben díjfizetéshez kötött. A díjfizetés módjára és részleteire az alábbiakban térünk ki.

A regisztrációhoz a felhasználónak (a továbbiakban: “Felhasználó”) meg kell adnia e-mail címét, valamint egy jelszót kell beállítania, továbbá meg kell adnia a regisztrálni kívánt vállalkozása nevét, cégformáját és azt az iparágat, melyen belül a vállalkozás tevékenykedik. Az adatok megadását követően, valamint a jelen általános szerződési feltételek és az adatvédelmi tájékoztatónk elfogadására szolgáló jelölőnégyzet bepipálását, és a “Regisztrálok” gombra kattintást követően a rendszer létrehozza a Felhasználó saját felhasználói fiókját és a Felhasználó által megadott cégnév alapján egy, a Felhasználó részére dedikált e–mail címet (a továbbiakban: “Dedikált Cím”), melyre későbbiekben a számlákat szállítói megküldhetik. Fontos, hogy a regisztrációval a Felhasználó azt is kijelenti, hogy ezen cég vonatkozásában rendelkezik megfelelő jogosultsággal a fiók létrehozásához, valamint azt is, hogy ebben az esetben jelen általános szerződési feltételeket a regisztrált cég is magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Fontos, hogy a Felhasználó a regisztráció során megadott adataira – különösen jelszavára – vigyázzon. Ezen adatok védelme nem kizárólag a Szolgáltató felelőssége, hanem a Felhasználóé is, amelyek Felhasználó által történő elvesztéséért vagy illetéktelenek által történő hozzáféréséért nem vállalunk felelősséget. A regisztrációt követően a Felhasználó kötelessége felénk jelezni, amennyiben fiókjának biztonsága sérült vagy a bejelentkezéshez szükséges adatai veszélybe kerültek.

Ahhoz, hogy a Felhasználónak a Szolgáltatást biztosítani tudjuk, szükségünk van a Felhasználótól bizonyos hozzájárulásokra. Ilyen hozzájárulás például a Felhasználó által feltöltött adatok sokszorosításához való hozzájárulás, ami azért szükséges, hogy ezen adatokat a szervereinken biztonságosan tudjuk tárolni. Szükségünk van továbbá a hozzájárulására ahhoz is, hogy a feltöltött vagy más módon rendelkezésünkre bocsátott adatokat – a Szolgáltatás nyújtása érdekében és csak az ehhez szükséges mértékben – módosítsuk, például azért, hogy a feltöltött adat formátuma a rendszerünkbe illeszkedjen.

A regisztrációval, illetve a Szolgáltatás használatával a Felhasználó visszavonhatóan, nem kizárólagosan, nem továbbadhatóan és kizárólag a Szolgáltatás biztosításához szükséges mértékben és célból megadja ezeket a jogosultságokat számunkra, amely hozzájárulás a Felhasználó fiókjának bármely okból törlésével szűnik meg.

Fontos, hogy Szolgáltatás minőségének javítása céljából a Felhasználó fiókjának törlését követően is megőrizhetünk bizonyos adatokat olyan módon, hogy azok sem általunk sem harmadik személyek által nem visszavezethetőek a Felhasználóra vagy arra a cégre, amely nevében a Felhasználó regisztrált és aki érdekében a Szolgáltatást igénybe vette. 

4. A Szolgáltatás használata, funkciói

A Felhasználó csak a jogszabályok által megengedett módon használhatja Szolgáltatást. 

A Szolgáltatás használatával a Felhasználó nem szerez a Szolgáltatásra vagy az általa elérhető tartalomra vonatkozóan semmiféle szellemi tulajdonjogot.

A Szolgáltatás bizonyos esetekben megjeleníthet olyan tartalmakat is amelyek nem a Szolgáltató tulajdonában állnak. Az ilyen tartalomért egyedül az a szervezet felelős, aki azt elérhetővé tette. A tartalmakat felülvizsgálhatjuk annak megállapítására, hogy azok jogsértőek-e vagy sértik-e a mi irányelveinket; azokat a tartalmakat pedig eltávolíthatjuk, illetve a megjelenítésüket megtagadhatjuk, amelyekről ésszerűen feltételezhető, hogy jogszabálysértőek. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez nem jelenti szükségszerűen azt, hogy a tartalmat ellenőrizzük, ezért, kérjük, ezt ne is feltételezze.

A Szolgáltatásra vonatkozó használattal kapcsolatban szolgálati közleményeket, adminisztrációs üzeneteket és más információkat küldhetünk a Felhasználónak.

A Szolgáltatás használatával a Felhasználó megérti és kifejezetten elfogadja, hogy azt minden esetben csak a saját felelősségére és a saját belátása szerint használja. Minden, a Szolgáltatás használatából vagy akár azzal összefüggésben a Felhasználót ért kárért – vagy nem vagyoni sérelemért – kizárjuk a saját felelősségünket.

A Felhasználó minden, a Szolgáltatás használata során letöltött adatot vagy fájlt saját felelősségére használja, a Szolgáltató nem felelős semmilyen letöltött adat vagy fájl hiányossága, hibája miatt, illetve nem felelős azért sem, ha az ilyen letöltött adat vagy fájl esetleg kárt tesz a Felhasználó által használt számítógépben. Különös tekintettel nem vagyunk felelőssek olyan károkért amely abból adódnak, hogy a Szolgáltatás által rendelkezésre bocsátott adatok alapján elkészített különböző kimutatások, bevallások adatai valótlannak bizonyulnak, amely miatt az illetékes hatóság utólag megtérítési igénnyel lép fel a Felhasználóval szemben, tekintettel arra, hogy az megjelenített adatok minden esetben a Felhasználó által bevitt, vagy automatikusan rögzített, azonban Felhasználó által ellenőrizhető adatokon alapulnak.

4.1. Költségek rögzítése

A Szolgáltatásban a Felhasználó vállalkozásának költségei többféle módon rögzíthetőek:

a) a vállalkozás bejövő számlájának a Dedikált Címre való megküldésével;

b) az “Új kiadás” gombra kattintás után a vállalkozás bejövő számlájának a rendszerbe történő feltöltésével (“behúzásával”);

c) az “Új kiadás” gombra kattintás után a vállalkozás kiadásának manuális bevitelével.

Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a költségek fenti a) és b) pontban részletezett rögzítése esetén a Szolgáltatás jellemzően elektronikusan kiállított vagy gépi kitöltésű és pdf fájl formátumban beszkennelt számlák adatainak felismerésére és azokban található adatok feldolgozására alkalmas, a kézzel kitöltött számlákban található adatok felismerésére és kinyerésére korlátozottan nem alkalmas.

4.1.1. Költségek rögzítése számla Dedikált Címre megküldésével illetve Szolgáltatásba feltöltéssel

4.1.1.1. Automatikusan felismerhető adatok:

A Szolgáltatás beépített robot asszisztense a számla fenti a) vagy b) pontban részletezett módon történő feltöltését követően a következő adatok automatikus felismerésére képes:

a)  partner neve;

b) partner bankszámlaszáma;

c)  partner adószáma;

d)  a számla kiállításának helye (Magyarország, EU illetve 3. ország);

e)  a számla sorszáma;

f)  a számlán szereplő fizetési mód (készpénz, bankkártya, átutalás, utánvét);

g)  teljesítés dátuma;

h)  számla kelte;

i)   devizanem (HUF, EUR, GBP, USD, PLN, továbbiak);

j)   számla végösszeg;

k)  ÁFA-kulcs;

l)   számla nettó összeg;

Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a fenti adatok Szolgáltatás általi felismerése abban az esetben lehetséges, amennyiben az magából a feltöltött számlából kiderül, azaz az adat a számlán feltüntetésre került, a felismerési pontossággal kapcsolatban a szolgáltató minden felelősségét kizárja.

A fenti a), d)-l) pontok megadása kötelező ahhoz, hogy a Szolgáltatás egy adott kiadást hiánytalanul rögzítsen.

Előfordulhat, hogy a Szolgáltatás egy adott számlán szereplő adatot nem vagy nem pontosan ismer fel. A Szolgáltatás azonban képes arra, hogy amennyiben egy adat pontosságában bizonytalan, úgy a hiányzó adat vonatkozásában ajánlást adjon a Felhasználó részére, melyet – amennyiben a Szolgáltatás által felajánlott adat a számlában szereplő adattal megegyezik – a Felhasználó manuálisan kiválaszthat. Amennyiben a Szolgáltatás egy adott számlán szereplő adatot nem vagy helytelenül ismert fel, a Felhasználónak lehetősége van az adat kézi bevitelére vagy javítására.

A feltöltött számlából kinyert adatok pontosságáért és helyességéért, helytállóságáért nem vállalunk felelősséget, így felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a Szolgáltatás használatával összefüggésben bármilyen módon feltöltött számlákból megállapított adatokat minden esetben ellenőrizzék.

4.1.1.2. Manuális rögzíthető adatok:

A fenti adatok mellett, a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy egy adott számlában szereplő költség vonatkozásában:

a)  kiválassza, hogy annak kifizetése a vállalkozás mely “pénztárcájából” történik (bankkártyás fizetés, bankszámláról történő fizetés, házipénztárból történő fizetés);

b)  kulcsszavakat adjon a költséghez;

c)  elszámolási időszakot adjon a költséghez;

d)  a számlán szereplő egyes tételeket költségtípus, bruttó összeg, ÁFA-kulcs és nettó összeg szerint külön-külön megadja;

 

Amennyiben a Felhasználó a fizetési módok közül a készpénzes vagy bankkártyás fizetési módot választotta, úgy a fenti a) pontban szereplő adat (pénztárca kiválasztása) kötelező. A költség hiánytalan rögzítéséhez a fenti d) pontban szereplő adatok megadása kötelező. Amennyiben a költséghez tartozó számlán egy tétel szerepel vagy a Felhasználó nem kívánja a több tételt taralmazó számlát tételenként részletezni, úgy a költségtípus valamint a számla végösszegének, ÁFA-kulcsának és nettó összegének megadása szükséges. A Szolgáltatás a bruttó összeg és ÁFA-kulcs megadásával a nettó értéket automatikusan kiszámítja.

Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben a számlán több tétel szerepel, azt a Szolgáltatás nem ismeri fel automatikusan, a Szolgáltatás kizárólag a számla végösszegét, ÁFA-kulcsát és nettó értékét ismeri fel. A több tételt tartalmazó számla tételeinek külön-külön történő rögzítésére a Felhasználónak kézi bevitel útján van lehetősége.

4.1.2. Költségek rögzítése kézi bevitel útján

Amennyiben a Felhasználó számára egy adott költséggel kapcsolatosan bármely okból nem áll rendelkezésére elektronikusan kiállított számla, illetve amennyiben kizárólag kézzel kitöltött számla, vagy egyéb dokumentum áll rendelkezésére, lehetősége van a fenti 4.1.1.1. és 4.1.1.2. pontban szereplő adatok kézi bevitele útján történő rögzítésére.

4.2. Irányítópult (dashboard)

A Felhasználó az irányítópulton a 4.1. pontban részletezett módon feltöltött számlák alapján grafikusan nyomonkövetheti költségeit kategóriák szerinti bontásban. A Felhasználó beállíthat egy adott időintervallumot, amely intervallumon belül a költségeket listázni szeretné. Ezen túlmenően a Felhasználó a beállított időintervallumon belül láthatja bejövő számláit partner, költségtípus, kulcsszó, számla sorszám, esedékesség, bruttó érték és státusz (fizetve, részben fizetve, nincs fizetve) szerinti bontásban.

 

A fentieken túlmenően a kiadások kereshetőek időintervallum szerint, partner és fizetettség státusza szerint, továbbá számla sorszám, fizetés módja, költségtípus és kulcsszavak szerint is.

A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy egy számlát kijelölve úgynevezett utalási csomagot állítson össze, melyben beállíthatja, hogy egy adott számla értékéből mekkora összeget kíván megfizetni illetve azt melyik pénztárcából teszi, a fizetést mely időponttal indította, vagy kívánja indítani. 

Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben egy adott költséget akár részben vagy egészen fizetettre állít, az nem jelenti a számla tényleges részbeni vagy teljes kifizetését, tekintettel arra, hogy a Szolgáltatásból kifizetés nem teljesíthető, a költség státuszának beállítása csupán adminisztrációs célokat szolgál.

A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a rendszerben kijelölt számlát – amennyiben számla ténylegesen feltöltésre került-, letöltse, illetve abból .xls formátumú könyvelési anyagot készítsen, továbbá, hogy az adott tételt törölje.       

4.3. Partnerek listázása

A Felhasználó a “Partnerek” menüpontot kiválasztva, a korábban feltöltött számlák alapján láthatja partnereit adott, a Felhasználó által beállított időintervallum szerinti, illetve partner neve, bankszámlaszáma, adószáma, összes költség és összes kintlévőség szerinti bontásban. Amennyiben a Felhasználó egy adott számlában szereplő költséget részben vagy egészben fizetettre állít, úgy az az összes kintlévőség összegében automatikusan kimutatásra kerül. A Felhasználónak lehetősége van továbbá számla feltöltése nélkül is a listába partnereket manuálisan felvenni, és a felvitt partnerei között a partner neve szerint keresni.

4.4. Költségtípusok

A Felhasználónak a “Költségtípusok” menüpont kiválasztásával, a korábban beállított költségtípus szerint is lehetősége van áttekinteni kiadásait. A költségtípus listázása adott időintervallumon belül lehetséges, valamint az egyes költségtípusok között a Felhasználó típusonként kereshet.

 4.5. Kifizetések

A Felhasználó a “Kifizetések” menüpont alatt láthatja pénztárcáit, illetve adott időintervallumon belül az egyes pénztárcákból teljesítettnek jelölt utalások számát, illetve annak részleteit. A Felhasználó manuálisan is adhat hozzá új pénztárcát felhasználói fiókjához, illetve az egyes pénztárcák között kereshet is.

 

4.6. Chat asszisztens

A rendszerben egy chat asszisztens (chat-bot) került elhelyezésre, hogy amennyiben a Felhasználónak bármilyen a Szolgáltatással kapcsolatos kérdése merül fel, arra választ kaphasson vagy a Szolgás működésével kapcsolatos észrevételeit - a Szolgáltatás általunk történő fejlesztése érdekében - jelezhesse. A Felhasználónak első lépésként meg kell adnia e-mail címét, amelyre a feltett kérdésére adott esetben választ szeretne kapni. A chat asszisztens csak előre meghatározott kérdésekre tud választ adni, illetve a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy saját maga által megfogalmazott kérdést küldjön részünkre. Amennyiben a Felhasználó olyan kérdést fogalmaz meg, melyre nincs a chat asszisztens részéről előre meghatározott válasz vagy szabad szavas kérdést fogalmaz meg, úgy arra igyekszünk minél hamarabb, a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött üenet útján válaszolni. 

5. Díjszabás és fizetési feltételek

Ahogy arra már fentebb hivatkoztunk, a Szolgáltatás használatáért a Felhasználó bizonyos esetekben díj fizetésére köteles.

A Szolgáltatás igénybevételével összefüggésben jelenleg három különböző előfizetés típus érhető el, melyhez különböző, alább részletezett jogosultságok társulnak:

●        Egyéni vállalkozói csomag

●        Kisvállalati csomag

●        Kis- és középvállalati csomag

5.1. Egyéni vállalkozói csomag

Az egyéni vállalkozói csomagot a Felhasználó ingyenesen veheti igénybe. A csomaggal a Felhasználó a Szolgáltatás alábbi funkcióinak igénybevételére jogosult:  

●         Költségkategóriák kezelése;

●         Idősoros dashboard a költségekkel;

●         Számlakeresési funkciók;

●         Szállítói tartozások és havi költségbontás;

●         Utalási csomagok kezelése;

●         Számlakép feltöltési lehetőség összesen 30 számláig és adatrögzítési asszisztens.

A Felhasználó a fenti limiten túlmenően költségeit és költségszámláit manuális úton rögzítheti a rendszerben.

5.2 Kisvállalati csomag

A csomagot a Felhasználó 2790,- Ft + Áfa / hó havidíj fizetése ellenében veheti igénybe. A Felhasználó a Szolgáltatás funkcióit fenti 5.1. pontban rögzítetteken túlmenően, illetve az alábbiak szerinti eltéréssel veheti igénybe:

 

●       Számlakép feltöltési lehetőség havi 100 számláig és adatrögzítési asszisztens;  

●       Könyvelési csomag letöltési lehetőség.

5.3 Középvállalati csomag

A csomag igénybevételére egyedi díjszabás szerint van lehetőség, mely a Szolgáltató és a Felhasználó külön megállapodása alapján kerül megállapításra. További információért kérjük keresse a Szolgáltatót a fenti elérhetőségek valamelyikén. A Felhasználó a Szolgáltatás funkcióit fenti 5.1. pontban rögzítetteken túlmenően illetve attól az alábbi eltérésekkel veheti igénybe:

 

●                 Korlátlan számlakép feltöltési lehetőség és adatrögzítési asszisztens;

●                 Könyvelési csomag letöltési lehetőség;

●                 Korlátlan cég és felhasználószám;

●                 API.

5.4. Fizetési feltételek

A fizetés – külön megállapodás hiányában, tehát alapesetben – rendszerint bankkártyával történik, fizetési szolgáltatónk, a BrainTree https://www.braintreepayments.com/ rendszerén keresztül. Fontos, hogy rendszerünk a fizetéssel kapcsolatban – a Felhasználó nevén és a fizetésre használt bankkártya számának utolsó négy számjegyén kívül – semmilyen adatot nem tárol és őriz, annak minden folyamatát a BrainTree végzi és erre minden esetben a fizetési szolgáltató szerződési feltételeiben leírtak az irányadóak, oldalunkon kizárólag a BrainTree által elhelyezett kártyaadat beviteli eszköz részére biztosít megjelenítést, így a Felhasználó a jelen szerződés elfogadásával a BrainTree felhasználási feltételeit is elfogadja.

A Szolgáltatás után fizetendő díj egy automatikusan megújuló, éves díj, vagy havi díj. A díj összegével az előfizetés évfordulóján automatikusan megterhelésre kerül a rendszeren belül megadott bankkártya, valamint sikeres terhelés esetén a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos számla kiállításra. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a számlázás és megterhelés időpontja eltérhet, például abban az esetben, amennyiben a Felhasználó bankkártyáján nincs elegendő fedezet azon a napon, amikor a díj megfizetése esedékessé válna, vagy amennyiben az előfizetés napja az adott hónapban nem található meg, illetve, ha a Felhasználó bankkártyájának érvényességi ideje lejárt. Abban az esetben amennyiben a fizetés napja az adott hónapban nem található meg, akkor a tényleges levonásra az azt követő naptári napon kerül sor, amely az adott hónapban nem szereplő napot követi. Amennyiben a Felhasználó bankkártyájának megterhelése sikertelennek bizonyul, úgy azt a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a Felhasználó a Szolgáltatást a továbbiakban nem kívánja használni és a Szolgáltató a Felhasználó regisztrációját törli.

Abban az esetben amennyiben a Felhasználó nem kívánja előfizetését meghosszabbítani, úgy kérjük, hogy a díj fizetésének esedékességét megelőző 14 napig regisztrációját törölni szíveskedjen, mert amennyiben nem, vagy csak ezen időpontot követően teszi meg, úgy a következő időszakra vonatkozó díjat beterheljük függetlenül attól, hogy a Szolgáltatást a Felhasználó a továbbiakban igénybe kívánja venni vagy nem, amely összeget visszatéríteni nem áll módunkban.

Amennyiben a díj megfizetése azon okból nem lehetséges, mert az előfizetés során megadott bankkártya érvényességi ideje lejárt, azon nem volt elég fedezet és a Felhasználó nem változtatta meg a fizetési adatait akkor előfizetése automatikusan megszüntetésre kerül a sikertelenségről küldött e-mail üzenet megküldését követő 4. munkanapon.

Felhívjuk a Felhasználó szíves figyelmét, hogy a bankszámlakivonon nem feltétlen a Szolgáltató, hanem a BrainTree vagy Paypal fog szerepelni, mint értékesítő, tekintettel arra, hogy a díjfizetéshez kapcsolódó pénzügyi fizetési megoldást a nevezett társaság szolgáltatja részünkre. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a Szolgáltatás igénybevételével és a jelen feltételek elfogadásával egyidőben a BrainTree vonatkozó Általános Szerződési Feltételei rendelkezéseit is elfogadja, amelyet az alábbi internetes oldalon talál: https://www.braintreepayments.com/en-hu/legal

6. A Szolgáltatás módosítása, felfüggesztése vagy megszüntetése

A Szolgáltatást a Felhasználó érdekében folyamatosan javítjuk és fejlesztjük, bármikor újabb funkciókkal bővíthetjük, ugyanakkor azokat bármikor korlátozhatjuk, felfüggeszthetjük vagy akár meg is szüntethetjük. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy a Szolgáltatás használatával felhagy, sajnálni fogjuk távozását.

 

 

7. A Szolgáltatás elérhetősége és hozzáférhetősége

Annak ellenére, hogy célunk, hogy a Szolgáltatáshoz a Felhasználó mindig hozzáférjen, ezt nem tudjuk garantálni. A regisztrációval, illetve a Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja és tudomásul veszi, hogy előfordulhatnak bizonyos esetek, amikor nem tudja elérni a fiókját és nem tudja a Szolgáltatást használni. Az ilyen esetről igyekszünk a Felhasználót időben tájékoztatni, azonban az ilyen esetek előfordulásáért nem vállalunk felelősséget, akkor sem, ha a Felhasználónak ebből kára keletkezett.

Nem vállalunk felelősséget és nem szavatoljuk azt sem, hogy a Szolgáltatás a Felhasználó igényeinek megfelel, annak biztosítása folyamatos vagy, hogy hibáktól mentes azzal együtt, hogy ezen feltételek biztosításáért minden tőlünk telhetőt megteszünk.

Felhívjuk a Felhasználó szíves figyelmét, hogy az egyes oldalakon esetlegesen közzétett javaslatok, vagy az automatikusan generált jelentésekben szereplő megállapítások, következtések vonatkozásában azok helytállósága tekintetében kizárjuk felelősségünket, az így megfogalmazottak semmi esetben sem minősülnek társaságunk véleményének, azok nem valósítanak meg sem jogi-, sem adótanácsadást.

8. Feltételek megszegése és a fiók törlése 

A Felhasználó elfogadja és hozzájárul, hogy cégünk a Felhasználó előzetes értesítése és indoklás nélkül megszüntesse vagy a Felhasználó által hozzá nem férhetővé tegye a fiókját, illetve, hogy a Felhasználó által feltöltött adatokat véglegesen törölje.

 

Megszüntethetjük a Felhasználó fiókját amennyiben például a felhasználási feltételeink megsértését észleljük, vagy azt, hogy azt a feltételeinkkel ellentétesen, jogszabályokba ütköző módon vagy célból használja.

Fontos, hogy a Szolgáltatás minőségének javítása céljából a Felhasználó fiókjának törlését követően is megőrizhetünk bizonyos adatokat olyan módon, hogy azok sem általunk sem harmadik személyek által nem lehetnek visszavezethetőek a Felhasználóra vagy arra a cégre, amely nevében a Felhasználó regisztrált.

Fontos megjegyezni, hogy amennyiben a Felhasználó regisztrációja bármely okból megszűnik, nem áll módunkban az adott időszakra vonatkozó díjból visszatérítést biztosítani. 

9. A szellemi tulajdon

A R!PORT, a R!PORT applikáció, az autokata, illetve R!PORT QUICK valamint ezen szolgáltatások grafikai megjelenése, felhasználói felülete, az oldalainkon található fényképek, cégérek, logók, videók, hangok, tartalmak, megvalósítások és programkódok a RIPORT APPLICATIONS Kft. szellemi tulajdonát képezik és szerzői jogvédelem alatt állnak.

Hozzájárulunk, hogy a Felhasználó, mint a Szolgáltatás használója annak használatával kapcsolatban használja R!PORT QUICK elnevezést, a R!PORT QUICK logóját – azok eredeti formájában és módosítása nélkül – és megjelenését a Szolgáltatás igénybevétele során készített üzleti- , menedzsment jelentéseken, vagy pénzügyi átvilágítások során.

A Szolgáltatás használata során, a Felhasználó által feltöltött adatokból, a Felhasználó közreműködésével készített jelentések, összefüggések a Felhasználó szellemi tulajdonát képezik és a Felhasználó szellemi tulajdonában maradnak a fiókjának megszüntetését követően is.

10. Titoktartás 

Számunkra fontos a Felhasználó Szolgáltatásba vetett bizalma. Szavatoljuk, hogy a Felhasználó erre irányuló és kifejezett kérése hiányában semmilyen Felhasználóhoz, vagy a Felhasználó által regisztrált céghez köthető gazdasági adatot nem adunk ki harmadik személynek, illetve, hogy az ilyen adatok mások általi megismerhetőségét – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – akadályozni fogjuk.

11. Feltételeink módosítása 

Jelen feltételeinket a Szolgáltatás fejlesztése, javítása vagy a vonatkozó jogszabályokhoz történő alkalmazkodás, illetve más célból kiegészíthetjük vagy módosíthatjuk. A Felhasználót Minden ilyen módosításról a https://www.riport.app weboldalon tájékoztatjuk. Amennyiben a Felhasználó a tájékoztatást követően is használja a Szolgáltatást, azt a módosítások elfogadásaként értelmezzük. A módosítások soha nem visszamenőleges hatályúak.

12. Adatkezelési irányelveink 

Az adatkezeléssel kapcsolatos irányelveinket külön, az itt elérhető oldalon közzétett adatvédelmi nyilatkozatunk tartalmazza.

13. Kapcsolat 

Amennyiben a Szolgáltatással kapcsolatban a Felhasználónak bármilyen kérdése van, vagy csak kapcsolatba szeretne velünk lépni, akkor az alábbi elérhetőségeken megteheti: 

 

▪        A Szolgáltatás nyújtója a R!PORT Applications Kft.

▪        Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. II. emelet

▪        Cégjegyzékszáma: 01-09-982509

▪        Adószáma: 23878149-2-41,

▪        Képviselő neve: Kristó Zoltán István

▪        E-mail: info@riport.co.hu

▪        Telefonszám: +36 1 445 1 445

 Köszönjük, hogy elolvasta!