Általános szerződési feltételek 

- a R!PORT AUTOKATA szolgáltatás felhasználói részére -

Utolsó frissítés - 2019-05-07

1. Bevezető

 

Köszönjük, hogy az Autokata szolgáltatást (a továbbiakban: “Szolgáltatás”) választotta! Szolgáltatásaink nyújtása során elsődleges szempontunk felhasználóink elégedettsége, kényelme és ami a legfontosabb, adatainak biztonsága. Ehhez azonban fontos, hogy Szolgáltatásunkat világos és érthető szabályok betartásával biztosítsuk, amely szabályokat ebben a dokumentumban rögzítünk.

 

Figyelem: A Szolgáltatás nyújtója autokata + Számlázz.hu előfizetés esetén a KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, az ezzel kapcsolatos általános szerződési feltételeket a Számlázz.hu oldalán találja. 

A Szolgáltatás nyújtója egyéb esetben a Riport Applications Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3, cégjegyzékszám:01 09 982509, adószám: 23878149241, képviseli: Kristó Zoltán ügyvezető, a továbbiakban: “Szolgáltató”).

 

2. A Szolgáltatás ismertetése

 

Az Autokata szolgáltatás abból a célból jött létre, hogy a kisadózók tételes adózását (KATA) választó egyéni vállalkozók részére segítséget nyújtson, ezzel is megkönnyítve az egyéni vállalkozások életét, egyszerűsítse a nyilvántartás vezetési kötelezettségeiket, valamint egyszerű és áttekinthető képet nyújtson számukra pénzügyeikről.

 

A Szolgáltatás az alábbi adatok megjelenítésére illetve feladatok elvégzésére képes:

 

 • KATA keret kijelzés és ábrázolás számlázó adatai alapján, szüneteltetést is figyelembe véve

 • alanyi adómentes keret kijelzés és ábrázolás számlázó adatai alapján (belföldi számlák esetén)

 • adózási értesítők, adó előírások: KATA, iparűzési adó (csak tételes IPA), kamarai tagdíj

 • kikapcsolható rendszerüzenetek email formájában (vállalkozásod teljesítménye, adózási értesítők)

 • szüneteltetés kezdeményezése (bevallás varázsló)

 • szüneteltetés leállítása (bevallás varázsló)

 • KATA adó törlésének kezdeményezése (bevallás varázsló T101E)

 • EU adószám igénylése (bevallás varázsló)

 • bevételi nyilvántartás elkészítése (nyomtatható, excelbe exportálható)

 • számlázóból származó ügyféladatok egyszerű áttekintése (kintlévőség vizsgálat)

 • ingyenes tudáscentrum

 • egyéb árbevételek importálási lehetősége 

 

3. A Szolgáltatás igénybevétele

 

A Szolgáltatást a Szolgáltató azon felhasználói (a továbbiakban: “Felhasználó”) vehetik igénybe akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek:

a) rendelkeznek  Autokata előfizetéssel; és

b) egyéni vállalkozók; és

c) a kisadózó vállalkozások tételes adóját, mint adófizetési módot választották

 

Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy a KATA választására jogosult egyéb vállalkozási formák, így kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaságok, kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaságok és egyéni cégek számára a Szolgáltatás jelenleg csak korlátozott funkciókkal érhető el.

Ahhoz, hogy a Szolgáltatás megfelelően működhessen illetve a Felhasználó részére megfelelő adatokat jelezzen ki, a Felhasználónak néhány a KATA adózással kapcsolatos kérdésre is válaszolnia kell. A kérdések megválaszolása kötelező, mivel enélkül a Szolgáltatás nem vagy nem megfelelően működik. Az autokata fiókban, illetve a Szolgáltatás aktiválása során esetlegesen a Felhasználó által megadott adatok pontosságáért a Felhasználó felelős, minden az adatok pontatlanságából adódó hibára visszavezethető, a Felhasználót érő esetleges károk vonatkozásában a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

 

Figyelem: a Szolgáltatás igénybevétele díjfizetéshez kötött, melynek részleteire az alábbiakban térünk ki.

 

4. A Szolgáltatás funkciói

 

4.1. KATA keret kimutatás

 

A vonatkozó jogszabályi előírások alapján a Felhasználó éves KATA keretének összege 12.000.000,- Ft. A kimutatás azt jelzi a Felhasználó részére, hogy számlázó rendszerében kiállított, vagy egyéb módon a rendszerbe importált és ott kifizetettnek jelölt számlák alapján mekkora a Felhasználó vállalkozása által az adott évben elérhető bevétel, amit még nem terhel további adófizetési kötelezettség. Amennyiben egy vagy több számla(k) még nem került(ek) ténylegesen kifizetésre vagy a Felhasználó a már kifizetett számlá(ka)t nem állította kifizetett állapotúra, úgy a kifizetetlen számla/számlák értékét az Autokata rendszer ügyféltartozásként mutatja ki, egyben a számla/számlák összegével a még felhasználható keretet nem csökkenti. A Szolgáltatás a Felhasználó általi számlázó rendszerben kiállított számlákból, vagy importált adatobkól történő automatikus adat importálással végzi el a számításokat. Amennyiben a Felhasználó ezen rendszereken kívüli KATA adó hatálya alá tartozó árbevétellel rendelkezik, úgy azzal kapcsolatban az alkalmazás nem végez számításokat. Kérjük ezt minden esetben tartsa szem előtt, az ebből eredő hibás számításokkal kapcsolatban minden felelősségünket kizárjuk. A KATA keret számítása figyelembe veszi, hogy a Felhasználó mikor jelentkezett be a KATA hatálya alá, illetve azt is, ha a KATA adóalanyiság választását követően a Felhasználó az adóalanyiságát esetlegesen szüneteltette-e. Fontos, hogy amennyiben a Felhasználó a KATA adóalanyiságát szüneteltette, úgy azt az Autokata rendszerben az “Új ügyintézés kezdeményezése” gombra, vagy a “Korábbi szünetelések beállítása” menüpontra kattintással megadja, mivel ennek elmulasztása esetén a KATA keret számítása és annak kimutatása pontatlan lehet, mellyel kapcsolatban a Szolgáltató kizárja felelősségét.

 

Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a Szolgáltatás azon KATA kör részére készült, akik alanyi adómentesek, és külföldi számla-kapcsolatokkal nem rendelkeznek, tehát amennyiben a Felhasználó nem minősül ilyen Felhasználónak, úgy a Szolgáltatás által megjelenített adatok, még tökéletes adatimportálás esetén is tévesek lehetnek, azokból következtetéseket nem, vagy nem megfelelő módon lehet levonni.

 

4.2. Alanyi adómentes (AAM) keret kimutatás

 

Ez a kimutatás azt mutatja meg, hogy mekkora összegben állíthat ki a Felhasználó adott évi teljesítésű számlákat, melyeket nem terhel Áfa fizetési kötelezettség. Az AAM keretet az adott évi teljesítési dátummal kiállított számlák nettó értéke csökkenti. Az AAM keretet nem befolyásolja, hogy a számlázott összeget megfizették-e illetve az adóalanyiság szüneteltetése sincs rá hatással. Az automatikus adat importálásból kifolyólag ez a kimutatás is csak abban az esetben mutat pontos értéket, amennyiben a Felhasználó a számlá(ka)t a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően állította ki, azaz az abban szereplő adatok helyesek. Ismételten fontos megjegyezni, hogy a számítás csak belföldi számla-kapcsolatokkal rendelkező Felhasználó esetében mutat pontos értéket. Amennyiben külföldi számla-kapcsolatokkal rendelkezik, azt kötelezően meg kell adnia a beállítások során, ilyenkor az alkalmazásban az alanyi adómentes keret kijelzésekor jelezzük, hogy külföldi számlák kibocsátása esetén az alanyi adómentes keret számítása pontatlan lehet.

 

4.3. Adózási értesítők, adó előírások

 

Az Autokata rendszer automatikus értesítéseket küld a felhasználó részére, amennyiben KATA, helyi iparűzési adó vagy kamarai díjfizetési kötelezettsége keletkezik. Az Autokata rendszer a Felhasználó által a Számlázz.hu rendszerben megadott székhely adatból megállapítja, hogy a helyi iparűzési adó mely önkormányzatnak, illetve a KATA adóalanyiságú vállalkozók által kamarai közfeladatok ellátásához történő hozzájárulásként fizetendő kamarai díj mely megyei vagy megyei jogú város kereskedelmi kamarája részére fizetendő. Fontos megjegyezni, hogy az Autokata rendszer jelenleg csak a tételes helyi iparűzési adó számítására alkalmas, amennyiben a Felhasználó ettől eltérően teljesíti helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét, úgy a fizetendő adó összege a rendszer által jelzettől eltérhet, mellyel kapcsolatban a Szolgáltató kizárja a felelősségét. Az előzőek megállapítását követően az Autokata rendszer automatikus értesítést küld, hogy az előzőekben említett adónemek bevallása vagy megfizetése mikor esedékes. Azt, hogy a rendszer mikor küldjön értesítést, hány nappal az esedékességet megelőzően, a Felhasználó szabadon beállíthatja. Az értesítések egyes beállításai az “Adózás” menüpont alatt érhetőek el. A Felhasználó az adófizetési illetve egyéb teendőit a “Teendőim/Összes listázása” menüpont alatt ellenőrizheti. Figyelem az Autokata rendszere csak a KATA-s adózási feladatokat, ehhez kapcsolódó változás-bejelenetéseket segíti, az Autokatában történő bármilyen ügyintézés adminisztrálása nem jelenti, hogy maga az ügyintézés ténylegesen meg is valósult. (Pl. Ha fizetettre állít egy adófizetési kötelezettséget az Autokatában, az nem jelenti ténylegesen azt, hogy az adót ki is fizette, így a tényleges adófizetési kötelezettség teljesítésével kapcsolatos felelősségünket kizárjuk).

 

4.4. Értesítések rendszerüzenet formájában

 

Az Autokata rendszer a fenti 4.3. pontban részletezett adófizetési kötelezettségekről illetve a Felhasználó vállalkozásának teljesítményéről automatikus rendszerüzeneteket küld a Felhasználó részére e-mail üzenetben, a Felhasználó rendszerben megadott e-mail címére. A rendszerüzenetek küldése kikapcsolható a “Profil/Személyes adatok” menüpontban az “Értesítések küldése” menüpont melletti jelölőnégyzetben található pipára, majd a “Mentés” gombra kattintással.  

4.5. Szüneteltetés kezdeményezése (bevallás varázsló)

 

A Felhasználónak az “Új ügyintézés kezdeményezése” gombra kattintással majd az “Egyéni vállalkozás szüneteltetése” menüpontot kiválasztva egy olyan oldalra jut, amely tartalmazza azt a leírást, hogy a Felhasználó hogyan, mely lépéseket követve szüneteltetheti KATA adóalanyiságát. Fontos, hogy maga a szüneteltetés nem az Autokata rendszerén keresztül történik, ott a Felhasználó csak egy ügysegédletet talál, amely az adminisztratív teendők könnyítését segíti, illetve információt nyújt a Felhasználó részére az egyes teljesítendő kötelezettségeiről. Az ilyen módon a Felhasználó részére biztosított információ semmilyen módon nem minősül sem jogi, sem adóügyi, sem egyéb szakmai tanácsnak, így ebben a körben a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

 

Fontos azonban megjegyezni, hogy a Felhasználónak lehetősége van a menüponton belül a szünetelésről szóló hivatalos visszaigazolásról szóló pdf fájl rendszerbe történő feltöltésére, mely a 4.1. pontban részletezett módon a Felhasználó KATA keretének kiszámítása szempontjából elengedhetetlen. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben a KATA adóalanyiság szüneteltetését kezdeményezte, azonban ezt az Autokata rendszerben nem rögzítette, úgy az ebből eredő esetleges számítási hibákért valamint az ebből eredően a Felhasználót esetlegesen ért kárért a Szolgáltató nem felelős.

 

Felhasználó minden esetben köteles meggyőződni arról, hogy a feltöltött állományok nem tartalmaznak kártékony adatrészleteket, vírusokat, egyebeket, melyek a rendszer működését veszélyeztethetik. Amennyiben a Felhasználó által feltöltött állományra visszavezethető okból a rendszer működésében hiba keletkezik, akkor az esetleges Szolgáltatót ért károk megtérítésére a Felhasználó köteles. A Felhasználó ilyen esetben köteles mentesíteni a Szolgáltatót a károk viselése alól harmadik személyekkel szemben is.

 

4.6. Korábbi szünetelések beállítása

 

A Felhasználónak az “Új ügyintézés kezdeményezése” gombra kattintással majd az “Korábbi szünetelések beállítása” menüpontot kiválasztva lehetősége van arra, hogy az ott található leírást követve a rendszerben rögzíthesse adóalanyiságának az Autokata rendszer használatát megelőző szünetelését/szüneteléseit. Ennek megadása a Felhasználó KATA keretének számítása miatt elengedhetetlen, mivel a szünetelés kihatással van / lehet a KATA keret számítására. Amennyiben a Felhasználó az esetleges korábbi szünetelések beállítását elmulasztja, úgy a KATA keret számítása hibás lehet, mellyel kapcsolatosan a Szolgáltató kizárja felelősségét.

 

4.7. Szüneteltetés leállítása (bevallás varázsló)

 

A Felhasználónak az “Új ügyintézés kezdeményezése” gombra kattintással majd az “Szünetelés leállítása” menüpontot kiválasztva egy olyan oldalra jut, amely tartalmazza azt a leírást, hogy a Felhasználó hogyan, mely lépéseket követve állíthatja le KATA adóalanyiságának szünetelését. A szünetelés leállítására a fenti 4.5. pontban leírtak megfelelően irányadóak.

 

4.8. EU adószám igénylése

 

Az “Új ügyintézés kezdeményezése” gombra kattintással majd az “EU adószám igénylése” menüpontot kiválasztva és az “Indítás” gombra kattintva a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy létrehozza az Európai Uniós adószám igénylését segítő xml kiterjesztésű fájlt. A fájl létrehozásához egyes a Számlázz.hu rendszerben nem szereplő adatok megadása szükséges. A Felhasználó által megadott adatok pontosságáért és helyességéért a Felhasználó felel. A fájl létrehozását követően a leírást követve a Felhasználó könnyedén, pár kattintással kezdeményezheti az EU adószám igénylését.

 

4.9.  Ügyféladatok egyszerű áttekintése

 

Az Autokata rendszer az “Ügyfelek” menüpont alatt, a számlázó rendszerből átvett, vagy egyéb módon importát számlaadatok alapján kimutatást készít a Felhasználó partnereiről, megjelölve a partner nevét, a részére kiállított számlák számát, az összesen az adott partner felé számlázott összeget, illetve a kintlévőségeket, mely könnyen áttekinthetővé teszi a Felhasználó részére ügyfélkapcsolatait illetve kintlévőségeit.

4.10. Bevételi nyilvántartás

 

A Felhasználó a “Bevételi nyilvántartás” menüpontot választva – a kibocsátott számlák alapján – egyszerűen áttekintheti az adott év bevételeit, melyeket a rendszerből kinyomtathat illetve egy gombnyomással excel-be importálhat. Az Autokata rendszer az automatikusan importált adatokból készíti a bevételi nyilvántartást, amely pontosságáért, megfelelősségéért a a Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni, hiszen az a Felhasználó által megadott adatokon alapulnak.

 

5. A Szolgáltatás díja, díjfizetés

 

A Szolgáltatás igénybevétele díjfizetéshez kötött. A Felhasználók kétféle előfizetési mód között választhatnak. 

 

A Szolgáltatás igénybevételének díja 

 • éves előfizetés kézi import esetén: 8.900,- Ft + Áfa / hó

 • éves előfizetés Billingo előfizetés esetén: 24.900,- Ft + Áfa / év

 • Bár nem az általános szerződési feltételek része, de a tájékoztatás kedvéért küzüljük a Számlázz.hu speciális autokata szolgáltatásának djíiat is ezek: 

 • A Szolgáltatás igénybevételének díja Számlázz.hu díjcsomagok 

 • havi előfizetés esetén: 1.290,- Ft + Áfa / hó

 • éves előfizetés esetén: 12.900,- Ft + Áfa / év

Fizetési feltételek

Fizetési feltételek csak fizetős szolgáltatásainkra vonatkoznak. A fizetés – külön megállapodás hiányában, tehát alapesetben - rendszerint bankkártyával történik, fizetési szolgáltatónk, a BrainTree https://www.braintreepayments.com/ rendszerén keresztül.

 

Fontos, hogy rendszerünk a fizetéssel kapcsolatban semmilyen adatot nem tárol és őriz, annak minden folyamatát a BrainTree végzi és erre minden esetben a fizetési szolgáltató szerződési feltételeiben leírtak az irányadóak, oldalunkon kizárólag a BrainTree által elhelyezett kártyaadat beviteli eszköz részére biztosít megjelenítést, így a jelen szerződés elfogadásával a BrainTree felhasználási feltételeit is elfogadja.

A Szolgáltatás után fizetendő díj egy automatikusan megújuló, éves díj. A tagsági díjak automatikusan, évenként kerülnek kiszámlázásra és megterhelésre a regisztráció során megadott bankkártyára, a tárgyév azon napján, amely megegyezik a regisztráció napját követő 14. nappal, mivel a regisztrációt követő 14 napban lehetőség van a regisztráció törlésére, amely időszak alatt ugyan a regisztrációnál a későbbi fizetés lehetővé tétele érdekében elkérjük a kártya adatokat, azonban a vonatkozó díjat kizárólag a próbaidőszak lejártát követő nap terheljük be.

 

Néhány esetben a számlázás és megterhelés időpontja eltérhet, például abban az esetben, amennyiben az Ön bankkártyáján nincs elegendő fedezet azon a napon, amikor a tagsági díj megfizetése esedékessé válna, vagy amennyiben a regisztráció napja az adott hónapban nem található meg, illetve, ha bankkártyájának érvényességi ideje lejárt. Abban az esetben amennyiben a fizetés napja az adott hónapban nem található meg, akkor a tényleges levonásra az azt követő naptári napon kerül sor, amely az adott hónapban nem szereplő napot követi.

Abban az esetben amennyiben nem kívánja regisztrációját meghosszabbítani, úgy kérjük, hogy a díj fizetésének esedékességét megelőző 14 napig regisztrációját törölni szíveskedjen, mert amennyiben nem, vagy csak ezen időpontot követően teszi meg, úgy a következő időszakra vonatkozó díjat beterheljük függetlenül attól, hogy a szolgáltatásunkat a továbbiakban igénybe kívánja venni vagy nem, amely összeget visszatéríteni nem áll módunkban.

Amennyiben a díj megfizetése azon okból nem lehetséges, mert a regisztráció során megadott bankkártya érvényességi ideje lejárt, azon nem volt elég fedezet és nem változtatta meg a fizetési adatait az első próbálkozást követő 3 munkanapon belül akkor tagsága automatikusan megszüntetésre kerül a sikertelenségről küldött e-mail üzenet megküldését követő 4. munkanapon.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a bankszámlakivonatán nem feltétlen Társaságunk hanem a BrainTree vagy Paypal fog szerepelni, mint értékesítő, tekintettel arra, hogy a díjfizetéshez kapcsolódó pénzügyi fizetési megoldást a nevezett társaság szolgáltatja társaságunk részére. Felhívjuk figyelmét, hogy szolgáltatásunk igénybevételével és a jelen feltételek elfogadásával egyidőben a BrainTree vonatkozó Általános Szerződési Feltételei rendelkezéseit is elfogadja, amelyet az alábbi internetes oldalon talál: https://www.braintreepayments.com/en-hu/legal

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a fent meghatározott díjakat saját belátása szerint és döntési jogkörében megváltoztassa. A díjak esetleges változásáról a Szolgáltató a Felhasználót előzetesen értesíti. Havi előfizetés esetén a módosított díj a módosításról szóló értesítést követő második hónaptól lép hatályba, míg éves előfizetés esetén a módosítás az éves előfizetés lejártát követően, az éves előfizetés meghosszabbításával egyidejűleg.


 

6. Felelősség

 

A Szolgáltatás aktiválásával és használatával a Felhasználó elfogadja és tudomásul veszi, hogy előfordulhatnak bizonyos esetek, amikor a Felhasználó nem tudja elérni az Autokata fiókját és nem tudja a Szolgáltatást használni. Amennyiben ez egy előre tervezett üzemszünetre vezethető vissza, akkor a Szolgáltató a tervezett üzemszünet időpontját megelőző 3 nappal e-mail útján, vagy rendszerüzenet formájában tájékoztatja a Felhasználót. Sajnálatos módon előfordulhat olyan előre nem tervezett esemény is, amely miatt a Szolgáltatás időszakosan nem elérhető, amely eseményt Szolgáltató sem lát előre, így arról előzetes tájékoztatást sem tud nyújtani. Mivel az ilyen esetek előfordulásáért a Szolgáltató, nem tehető felelőssé ezért felelősséget sem tud vállalni, akkor sem, ha a Felhasználónak ebből kára keletkezett.

 

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó által megadott adatok pontatlanságából eredő bármilyen – így különösen de nem kizárólagosan számítási – hibáért, az adatok pontosságáért a Felhasználó felelős. Amennyiben a Felhasználó külföldi partner részére is állít ki számlákat, úgy a Szolgáltatás által elvégzett kalkuláció hibás lehet, melyért a Szolgáltató szintén nem felelős, tekintettel arra, hogy ezen számlák figyelembevételére a Szolgáltatás jelenleg nem alkalmas.

 

A Szolgáltató felelősséget vállal a Szolgáltatás működésének alapját képező algoritmus helyes működésével és ezáltal az abban kimutatott értékekkel kapcsolatban, amennyiben a Felhasználó az adatokat helyesen és hiánytalanul adta meg.  

 

7. Szellemi tulajdon

 

Az Autokata szolgáltatás grafikai megjelenése, felhasználói felülete, az oldalainkon található fényképek, cégérek, logók, videók, hangok, tartalmak, megvalósítások és programkódok a Riport Applications tulajdona. 

 

A Szolgáltatás használata során, a Felhasználó által feltöltött adatokból, illetve a Felhasználó közreműködésével készített jelentések, összefüggések a Felhasználó szellemi tulajdonát képezik és az Felhasználó szellemi tulajdonában maradnak a fiókjának megszüntetését követően is.

 

8. Titoktartás

 

A Szolgáltató számára fontos a Felhasználónak a Szolgáltatásba vetett bizalma, így szavatolják, hogy a Felhasználó erre irányuló és kifejezett kérése hiányában semmilyen Felhasználóhoz, vagy a Felhasználó vállalkozásához köthető gazdasági adatot nem adnak ki harmadik személynek, illetve, hogy az ilyen adatok mások általi megismerhetőségét – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – akadályozni fogják. Ezen pont alól kivételt képez Szolgáltató teljesítési segédje, aki részére a Szolgáltatás használata érdekében elérhetővé kell tennie a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat.

 

9. Megszűnés

 

A Felhasználó a Szolgáltatásra történő előfizetéssel elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a  Szolgáltató a Felhasználó előzetes értesítése és indoklás nélkül megszüntesse vagy a Felhasználó által hozzá nem férhetővé tegye a fiókját, illetve, hogy a Felhasználó által feltöltött adatokat véglegesen törölje az Autokata rendszerből.

 

A Szolgáltató jogosult megszűntetni a Felhasználó Autokata fiókját amennyiben például a felhasználási feltételeink megsértését észleli vagy azt, hogy azt a használati feltételekkel ellentétesen, jogszabályokba ütköző módon vagy célból használja.

 

Fontos, hogy a Szolgáltatás minőségének javítása céljából a Felhasználó fiókjának törlését követően is a Szolgáltató megőrizhet bizonyos adatokat olyan módon, hogy azok sem általuk sem harmadik személyek által nem lehetnek visszavezethetőek a Felhasználóra vagy a Felhasználó vállalkozására.

 

A Szolgáltatásra történő előfizetés automatikusan megszűnik amennyiben a Felhasználó előfizetését megszűnteti. A Felhasználónak a fiókjának Beállításokmenüponton belül bármikor lehetősége van arra, hogy a “Lemondom” gombra kattintással az Autokata előfizetését megszűntesse.

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy amennyiben Autokata előfizetése bármely okból megszűnik, úgy a Szolgáltatónak nem áll módjában az adott időszakra vonatkozó díjból visszatérítést biztosítani. 

 

10. Ügyfélszolgálat

 

A Szolgáltató ügyfélszolgálatot tart fent a Felhasználók részére, mely az kata@riport.co.hu  e-mail címre küldött üzenet útján érhető el. 

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy az ügyfélszolgálatnak a Felhasználó megkeresésre küldött válasza semmilyen körülmények között nem minősül sem jogi, sem adóügyi, sem egyéb szakmai tanácsnak, így ebben a körben a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

 

11. Adatkezelés

 

A Szolgáltató adatkezeléssel kapcsolatos irányelveit ezen az oldalon teszi közzé.

 

12. Tárhelyszolgáltató

 

Az Autokata rendszer Szolgáltatás tárhelyszolgáltatóinak adatai:

 

 • Név: Linode LLC 

 • Székhely: 329 E. Jimmie Leeds Road, Suite A08205 Galloway. New Jersey, USA 

 • e-mail cím: support@linode.com

 • telefonszám: Intl.: +1 609-380-7100

 • Szerverközpont: Linode Frankfurt DataCenter 

 


 

13. Vegyes rendelkezések

 

Jelen feltételeinket a Szolgáltatás fejlesztése, javítása vagy a vonatkozó jogszabályokhoz történő alkalmazkodás, illetve más célból a Szolgáltató kiegészítheti vagy módosíthatja. Minden ilyen módosításról ezen az oldalon tájékoztatjuk. Amennyiben Ön a tájékoztatást követően is használja Szolgáltatásainkat, azt a módosítások elfogadásaként értelmezzük. A módosítások soha nem visszamenőleges hatályúak.