R!PORT Általános szerződési feltételek

Utolsó módosítás: 2018. június 18.

 

Üdvözli a R!PORT!

 

Köszönjük, hogy a RIPORT APPLICATIONS Kft. (Magyarország, 1052, Budapest, Deák Ferenc tér 3.) szolgáltatásait (“Szolgáltatás”) választotta, illetve, hogy a R!PORT, vagy a R!PORT KATA alkalmazás használata mellett döntött. Szolgáltatásaink nyújtása során elsődleges szempontunk felhasználóink elégedettsége, kényelme és ami a legfontosabb, adatainak biztonsága. Ehhez azonban fontos, hogy Szolgáltatásainkat világos és érthető szabályok betartásával biztosítsuk, amely szabályokat ebben a dokumentumban rögzítünk.

A regisztrációval és Szolgáltatásaink használatával Ön elfogadja ezeket a szerződési feltételeket, ezért kérjük figyelmesen és körültekintően olvassa el őket.

A könnyed áttekinthetősége érdekében három fő részre osztottuk a jelen dokumentumot.

 • Az első részben általános szolgáltatási feltételeinket gyűjtöttük össze,

 • majd ezt követően, az egyes specifikus szolgáltatások főbb szabályait határozzuk meg,

 • végezetül a jogorvoslati és záró rendelkezésekről kívánunk szólni.

I.ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 

Regisztráció / Az Ön R!PORT fiókja

A Társaságunk által biztosított valamennyi Szolgáltatás igénybevételéhez Önnek regisztrálnia kell. Fontos, hogy amennyiben egy cég nevében regisztrál, vagy az alkalmazásban céget hoz létre, úgy a regisztrációval, vagy a cég létrehozásával egyidejűleg azt is kijelenti, hogy ezen cég vonatkozásában rendelkezik a megfelelő jogosultsággal, valamint azt is, hogy ebben az esetben jelen Szerződési Feltételeket a regisztrált cég is magára nézve kötelezőnek ismeri el. Regisztráció során könyvelőként, vagy cégvezetőként(tulajdonosként) regisztrálhat. Az egyes regisztrációs csoportok jogolsultságai eltérhetnek egymástól.

R!PORT fiókját létrehozhatja saját maga, illetve fiókját létrehozhatja az Ön számára egy rendszergazda is (pl. könyvelő). Ha Ön egy rendszergazda által létrehozott R!PORT Fiókot használ, arra eltérő vagy kiegészítő feltételek vonatkozhatnak, rendszergazdája pedig jogosult lehet a fiókjának elérésére és letiltására.

Fontos, hogy a regisztráció során megadott adataira – különösen a felhasználó nevére és a jelszavára – Önnek is vigyáznia kell. Ezen adatok védelme az Ön felelőssége is, amelyek Ön által történő elvesztéséért vagy illetéktelenekhez való kerüléséért nem vállalunk felelősséget. A regisztrációt követően Önnek kötelessége felénk jelezni, amennyiben fiókjának biztonsága sérült vagy a bejelentkezéshez szükséges adatai veszélybe kerültek.

Ahhoz, hogy Önnek a Szolgáltatásainkat biztosítani tudjuk, szükségünk van Öntől bizonyos hozzájárulásokra. Ilyen hozzájárulás például az Ön által feltöltött adatok sokszorosításához való hozzájárulás, ami azért szükséges, hogy ezen adatokat a szervereinken biztonságosan tudjuk tárolni. Szükségünk van továbbá a hozzájárulására, hogy a feltöltött vagy más módon rendelkezésünkre bocsátott adatokat – a Szolgáltatás nyújtása érdekében és csak az ehhez szükséges mértékben – módosítsuk például azért, hogy a feltöltött adat formátuma a rendszerünkbe illeszkedjen.

A regisztrációval, illetve a Szolgáltatás használatával Ön számunkra visszavonhatóan, nem kizárólagosan, nem továbbadhatóan és csakis a Szolgáltatás biztosításához szükséges mértékben és célból megadja ezeket a jogosultságokat, amely hozzájárulás az Ön fiókjának törlésével szűnik meg.

Fontos, hogy Szolgáltatásaink minőségének javítása céljából fiókjának törlését követően is megőrizhetünk bizonyos adatokat olyan módon, hogy azok sem általunk sem harmadik személyek által nem lehetnek visszavezethetőek Önre vagy arra a cégre, amely nevében Ön regisztrált, vagy létrehozott.

Mind a R!PORT mind a R!PORT KATA szolgáltatásba történő regisztrációt követően Társaságunk valamennyi felhasználója számára 14 napos ingyenes felhasználási lehetőséget biztosít, amely időszak lejártát követően a R!PORT által nyújtott bizonyos szolgáltatások kizárólag térítés mellett érhetőek el.

 

 

Díjak, díjszabás

Valamennyi szolgáltatásunk díjszabását az adott szolgáltatás oldalán tesszük közzé, azonban a R!PORT szolgáltatás ára, cég mérettől, vagy a szolgáltatás használatának intenzitásától függően egyedi lehet.

 

 

Fizetési feltételek

Fizetési feltételek csak fizetős szolgáltatásainkra vonatkoznak. A fizetés – külön megállapodás hiányában, tehát alapesetben - rendszerint bankkártyával történik, fizetési szolgáltatónk, a BrainTree https://www.braintreepayments.com/ rendszerén keresztül. Fontos, hogy rendszerünk a fizetéssel kapcsolatban semmilyen adatot nem tárol és őriz, annak minden folyamatát a BrainTree végzi és erre minden esetben a fizetési szolgáltató szerződési feltételeiben leírtak az irányadóak, oldalunkon kizárólag a BrainTree által elhelyezett kártyaadat beviteli eszköz részére biztosít megjelenítést, így a jelen szerződés elfogadásával a BrainTree felhasználási feltételeit is elfogadja.

A Szolgáltatás után fizetendő díj egy automatikusan megújuló, éves díj. A tagsági díjak automatikusan, évenként kerülnek kiszámlázásra és megterhelésre a regisztráció során megadott bankkártyára, a tárgyév azon napján, amely megegyezik a regisztráció napját követő 14. nappal, mivel a regisztrációt követő 14 napban lehetőség van a regisztráció törlésére, amely időszak alatt ugyan a regisztrációnál a későbbi fizetés lehetővé tétele érdekében elkérjük a kártya adatokat, azonban a vonatkozó díjat kizárólag a próbaidőszak lejártát követő nap terheljük be. Néhány esetben a számlázás és megterhelés időpontja eltérhet, például abban az esetben, amennyiben az Ön bankkártyáján nincs elegendő fedezet azon a napon, amikor a tagsági díj megfizetése esedékessé válna, vagy amennyiben a regisztráció napja az adott hónapban nem található meg, illetve, ha bankkártyájának érvényességi ideje lejárt. Abban az esetben amennyiben a fizetés napja az adott hónapban nem található meg, akkor a tényleges levonásra az azt követő naptári napon kerül sor, amely az adott hónapban nem szereplő napot követi.

Abban az esetben amennyiben nem kívánja regisztrációját meghosszabbítani, úgy kérjük, hogy a díj fizetésének esedékességét megelőző 14 napig regisztrációját törölni szíveskedjen, mert amennyiben nem, vagy csak ezen időpontot követően teszi meg, úgy a következő időszakra vonatkozó díjat beterheljük függetlenül attól, hogy a szolgáltatásunkat a továbbiakban igénybe kívánja venni vagy nem, amely összeget visszatéríteni nem áll módunkban.

Amennyiben a díj megfizetése azon okból nem lehetséges, mert a regisztráció során megadott bankkártya érvényességi ideje lejárt, azon nem volt elég fedezet és nem változtatta meg a fizetési adatait az első próbálkozást követő 3 munkanapon belül akkor tagsága automatikusan megszüntetésre kerül a sikertelenségről küldött e-mail üzenet megküldését követő 4. munkanapon.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a bankszámlakivonatán nem feltétlen Társaságunk hanem a BrainTree vagy Paypal fog szerepelni, mint értékesítő, tekintettel arra, hogy a díjfizetéshez kapcsolódó pénzügyi fizetési megoldást a nevezett társaság szolgáltatja társaságunk részére. Felhívjuk figyelmét, hogy szolgáltatásunk igénybevételével és a jelen feltételek elfogadásával egyidőben a BrainTree vonatkozó Általános Szerződési Feltételei rendelkezéseit is elfogadja, amelyet az alábbi internetes oldalon talál: https://www.braintreepayments.com/en-hu/legal

 

 

Szolgáltatásaink használata

Csak a jogszabályok által megengedett módon használhatja Szolgáltatásainkat.

Szolgáltatásaink használatával Ön nem szerez a Szolgáltatásokra vagy az Ön által elérhető tartalomra vonatkozóan semmiféle szellemi tulajdonjogot.

Szolgáltatásaink megjelenítenek nem a R!PORT tulajdonában álló tartalmakat is. Az ilyen tartalomért egyedül az a szervezet felelős, aki azt elérhetővé tette. A tartalmakat felülvizsgálhatjuk annak megállapítására, hogy azok jogsértőek-e vagy sértik-e a mi irányelveinket; azokat a tartalmakat pedig eltávolíthatjuk, illetve a megjelenítésüket megtagadhatjuk, amelyekről ésszerűen feltételezhető, hogy sértik a törvényt. Ez nem jelenti szükségszerűen azt, hogy a tartalmat ellenőrizzük, ezért, kérjük, ezt ne is feltételezze.

Az Ön Szolgáltatásokra vonatkozó használatával kapcsolatban szolgálati közleményeket, adminisztrációs üzeneteket és más információkat küldhetünk Önnek. Ezen kommunikációs formák némelyikét kikapcsolhatja.

Néhány Szolgáltatásunk elérhető mobileszközön. Ne használja az ilyen Szolgáltatásokat olyan módon, hogy az elvonja a figyelmét és megakadályozza abban, hogy betartsa a közlekedési vagy a biztonsági szabályokat.

Szolgáltatásaink használatával megérti és kifejezetten elfogadja, hogy azokat Ön mindig csak a saját felelősségére és a saját belátása szerint használja. Minden, a Szolgáltatás használatából vagy akár azzal összefüggésben Önt ért kárért – vagy nem vagyoni sérelemért – kizárjuk a saját felelősségünket.

Minden a Szolgáltatás használata során letöltött adatot vagy fájlt saját felelősségére használ, mi nem vagyunk felelősek semmilyen letöltött adat vagy fájl hiányossága, hibája miatt, illetve nem vagyunk felelősek azért sem, ha az ilyen letöltött adat vagy fájl esetleg kárt tesz a számítógépében. Különös tekintettel nem vagyunk felelőssek olyan károkért amely abból adódik, hogy a Szolgáltatásunk által rendelkezésre bocsátott adatok alapján elkészített különböző bevallások adatai valótlannak bizonyulnak, amely miatt az illetékes hatóság utólag megtérítési igénnyel lép Önnel szemben.

 

 

Szolgáltatásaink módosítása, felfüggesztése vagy megszüntetése

Szolgáltatásainkat az Ön érdekében folyamatosan javítjuk és fejlesztjük, bármikor újabb funkciókkal bővíthetjük, ugyanakkor azokat bármikor korlátozhatjuk, felfüggeszthetjük vagy akár meg is szüntethetjük. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy Szolgáltatásaink használatával felhagy, sajnálni fogjuk távozását, azonban fontos tudnia, hogy Szolgáltatásaink nyújtását mi is bármikor felfüggeszthetjük.

 

 

Felelősségünk és annak kizárása

Szolgáltatásaink elérhetősége és hozzáférhetősége

Annak ellenére, hogy célunk, hogy Szolgáltatásainkhoz Ön mindig hozzáférjen, ezt nem tudjuk garantálni. A regisztrációval, illetve a Szolgáltatásaink használatával Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy előfordulhatnak bizonyos esetek, amikor Ön nem tudja elérni a fiókját és nem tudja Szolgáltatásainkat használni. Az ilyen esetről igyekszünk Önt időben tájékoztatni, azonban az ilyen esetek előfordulásáért nem vállalunk felelősséget, akkor sem, ha Önnek ebből kára keletkezett.

Nem vállalunk felelősséget és nem szavatoljuk azt sem, hogy Szolgáltatásaink az Ön igényeinek megfelelnek, azok biztosítása folyamatos vagy, hogy hibáktól mentes azzal együtt, hogy ezen feltételek biztosításáért minden tőlünk telhetőt megteszünk.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az egyes oldalakon közzétett javaslatok, vagy az automatikusan generált jelentésekben szereplő megállapítások, következtések vonatkozásában azok helytállósága tekintetében kizárjuk felelősségünket, az így megfogalmazottak semmi esetben sem minősülnek társaságunk véleményének, azok nem valósítanak meg sem jogi-, sem adótanácsadást,.

 

 

Feltételek megszegése és a fiók törlése

Ön elfogadja és hozzájárul, hogy cégünk az Ön előzetes értesítése és indoklás nélkül megszüntesse vagy Ön által hozzá nem férhetővé tegye a fiókját, illetve, hogy az Ön által feltöltött adatokat véglegesen törölje.

Megszüntethetjük a fiókját amennyiben például a felhasználási feltételeink megsértését észleljük, vagy azt, hogy azt a feltételeinkkel ellentétesen, jogszabályokba ütköző módon vagy célból használják.

Fontos, hogy Szolgáltatásaink minőségének javítása céljából fiókjának törlését követően is megőrizhetünk bizonyos adatokat olyan módon, hogy azok sem általunk sem harmadik személyek által nem lehetnek visszavezethetőek Önre vagy arra a cégre, amely nevében Ön regisztrált.

Fontos megjegyezni, hogy amennyiben regisztrációja bármely okból megszűnik, társaságunknak nem áll módjában az adott időszakra vonatkozó díjból visszatérítést biztosítani.

 

 

A szellemi tulajdon

A R!PORT, a R!PORT applikáció, a R!PORT KATA, illetve a Szolgáltatásaink grafikai megjelenése, felhasználói felülete, az oldalainkon található fényképek, cégérek, logók, videók, hangok, tartalmak, megvalósítások és programkódok a RIPORT APPLICATIONS Kft. szellemi tulajdonát képezik és szerzői jogvédelem alatt állnak.

Hozzájárulunk, hogy Ön, mint a Szolgáltatásunk használója annak használatával kapcsolatban használja a R!PORT, R!PORT KATA elnevezést, a R!PORT, R!PORT KATA logóját – azok eredeti formájában és módosítása nélkül – és megjelenését a Szolgáltatás igénybevétele során készített üzleti- , menedzsment jelentéseken, vagy pénzügyi átvilágítások során.

A Szolgáltatásunk használata során, az Ön által feltöltött adatokból, az Ön közreműködésével készített jelentések, R!PORTok összefüggések az Ön szellemi tulajdonát képezik és az Ön szellemi tulajdonában maradnak a fiókjának megszüntetését követően is.

 

 

Titoktartás

Számunkra fontos a Szolgáltatásainkba vetett bizalma. Szavatoljuk, hogy az Ön erre irányuló és kifejezett kérése hiányában semmilyen Önhöz, vagy az Ön által regisztrált céghez köthető gazdasági adatot nem adunk ki harmadik személynek, illetve, hogy az ilyen adatok mások általi megismerhetőségét – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – akadályozni fogjuk.

 

 

Feltételeink módosítása

Jelen feltételeinket a Szolgáltatásaink fejlesztése, javítása vagy a vonatkozó jogszabályokhoz történő alkalmazkodás, illetve más célból kiegészíthetjük vagy módosíthatjuk. Minden ilyen módosításról ezen az oldalon tájékoztatjuk. Amennyiben Ön a tájékoztatást követően is használja Szolgáltatásainkat, azt a módosítások elfogadásaként értelmezzük. A módosítások soha nem visszamenőleges hatályúak.

 

 

Adatkezelési irányelveink

Az adatkezeléssel kapcsolatos irányelveinket külön, az itt elérhető oldalon közzétett adatvédelmi nyilatkozatunk tartalmazza.

 

 

Kapcsolat

Amennyiben szolgáltatásainkkal kapcsolatban bármilyen kérdése van, vagy csak kapcsolatba szeretne velünk lépni, akkor az alábbi elérhetőségeken megteheti:

 • A Szolgáltatás nyújtója a R!PORT Applications Kft.

 • Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. II. emelet

 • Képviselő neve: dr. Szőllösi Gergő

 • cégjegyzékszáma: 01-09-982509, adószáma: 23878149-2-41,

 • E-mail: info@meyerlevinson.com

 • Telefonszám: +36 445 1 445

 

 

Szolgáltatásaink tárhelyszolgáltatójának adatai

 • Név: Linode LLC

 • Székhely: 329 E. Jimmie Leeds Road, Suite A08205 Galloway. New Jersey, USA

 • e-mail cím: support@linode.com

 • telefonszám: Intl.: +1 609-380-7100

 • Szerverközpont: Linode Frankfurt DataCenter

 

 

II. EGYES SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA

Az első pontban leírt általános szabályok között jelen második pontban található az egyes termékspecifikus szabályok részletes leírása.

 

 

1. R!PORT és R!IPORT APPLIKÁCIÓ

A R!PORT egy online felületen (https://riport.co.hu) keresztül, valamint iOS alkalmazás segítségével használható, üzleti jelentés készítő program. A segítségével – a könyvelő programból exportált főkönyv feltöltésével – cége könyvelési és gazdasági adatait tudja szemléletesebbé, könnyebben érthetővé és átláthatóbbá tenni, azaz menedzsment jelentéseket készíteni. A R!PORT-tal üzleti- menedzsment jelentéseket készíthet cége gazdasági adatairól, amely jelentéseket megoszthat kollégáival, partnereivel és könyvelőjével. A R!PORT eseti alkalmazása nagy segítséget nyújthat például cégek, vagy egy cégcsoport átvilágításában. Előbbieken kívűl nagy hatékonysággal használhatják kockázati tőke befektetéssel foglalkozó alapok, hiszen portfoliójukba tartozó cégek terv és tény adatait egy fiókon belül láthatják.

A R!PORT tervező vagy planning moduljával üzleti terveket készíthetünk könnyedén. Az üzleti tervek segítségével a felhasználók később könnyeben követketik gazdálkodási adataikat, pénzügyi célkitűzéseiket.

A R!PORT applikáció

Az iOS applikációnk használatával szintén elfogadja jelen felhasználási feltételeinket. Önnek ingyenes, jogdíjmentes, nem átruházható és nem kizárólagos engedélyt adunk a R!PORT applikáció használatára abból a célból, hogy azon keresztül is igénybe tudja venni Szolgáltatásainkat.

Fontos, hogy semmilyen felelősséget nem vállalunk az applikáció működéséért, azt nem garantáljuk, mint ahogy azért sem vagyunk felelősségre vonhatóak, amennyiben az applikáció esetleg kárt tesz készülékében.

Ön semmilyen esetben nem jogosult az applikáció másolására, sokszorosítására, terjesztésére, értékesítésére vagy annak bárminemű módosítására. Természetesen nem jogosult a forráskód visszafejtésére vagy annak megszerzésének kísérletére sem.

Az applikációt annak fejlesztése során időszakonként frissíthetjük vagy módosíthatjuk az Ön külön engedélye nélkül is.

A R!PORT KATA

A R!PORT KATA egy, a kisadózók tételes adózását választó egyéni vállalkozók részére készített web alapú alkalmazás, amelynek célja, hogy megkönnyítse az egyéni vállalkozások életét, nyilvántartás vezetési kötelezettségét, valamint egyszerű és áttekinthető képet nyújtson számukra pénzügyeikről. A szolgáltatás kizárólag azon személyek részére elérhető akik előzetesen rendelkeznek regisztrációval a www.billingo.hu vagy a www.szamlazz.hu oldalon. Ez azért szükséges, mivel a honlapon futó alkalmazás az ezen az oldalon rendelkezésre álló adatokból dolgozik, tehát manuális adatbevitelre nincsen mód.

Tekintettel arra, hogy oldalunkon nincs lehetőség manuális adatbevitelre, az kizárólag a www.billingo.hu vagy a www.szamlazz.hu oldalról automatikusan átvett adatokat jeleníti meg közérthető módon, ezért a megjelenített adatok pontosságával, megfelelősségével kapcsolatosan felelősséget nem tudunk vállalni. Az adatkapcsolatért a szolgáltatók további díjakat számíthatnak fel.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szolgáltatás azon KATA kör részére készült, akik alanyi adómentesek, és külföldi számlakapcsolatokkal nem rendelkeznek, illetve szünteltetés esetén az egyéni vállalkozás ún normál szünteltetését választják (nem sorkatonai szolgálat, táppénz, stb) tehát amennyiben Ön nem minősül ilyen felhasználónak, úgy a honlap által megjelenített adatok, még tökéletes adatimportálás esetén is tévesek lehetnek, azokból következtetéseket nem, vagy nem megfelelő módon lehet levonni, így kizárólag saját felelősségre vegye igénybe szolgáltatásunkat.

Az oldal az automatikusan importált adatokból kattintásra elkészít egy bevételi nyilvántartást, amely pontosságáért, megfelelősségéért a fenti indokok miatt úgyszintén nem tudunk felelősséget vállalni, hiszen az az Ön által a számlázóprogramban megadott adatokon alapulnak.

 

Köszönjük, hogy elolvasta.